MOXON 144 MHz

Tuto ANT jsem vyrobil speciálně pro Zimní QRP contest pořádaný OK1DOM. Její rozměry jsou spočítané programem MOXGEN od Dana Maguire AC6LA.

Další detajly.