MOXON 70 MHz

Vyrobil jsem další Moxon. Její rozměry jsou spočítané programem MOXGEN od Dana Maguire AC6LA. Prvky jsou z tvrzeného hliníku průměr 8 mm. Zkusil jsem ho ohnout o 90 °, ale zlomil se. Další pokus by ohnutí podle kulatiny o průměru 50 mm, to se již povedlo. Další výhodou bylo, že přes tento rárius lze navléknout kabelovou vývodku se závitem PG 9, která drží prvek. Díky tomuto rádiusu se prvek zkrátil, o toto zklácení jsem ho prodloužil v delší části.