Vypínatelný zesilovač

V jednom zařízení jsem potřeboval vypínatelný zesilovač. Inspiroval jsem se použití obvodů AS213-92 v MF části transvertorů Romana OK2UKG. Zapojení používám na kmitočtu 433 MHz, kde má zisk asi 14 dB. Při přemostění zesilovače lze přenést výkon maximálně 0,5 W libovolným směrem. Napájecí napětí je 12 V.

Zapojení pracuje tak, že pomocí dvou přepínačů AS213-92 se signál pustí přes zesilovač MGA-82563 nebo se obejde. Pomocí tranzistoru VT2 se vypíná napájecí napětí obvodu MGA-82563. Použitý tranzistor je trochu předimenzovaný (šuplíkové zásoby). Celé je to řízené hradly EX-OR. Využívá se toho, že pokud je jeden vstup v log 0 , tak se hradlo chová jako sledovač. Pokud je naopak v log 1, tak se hradlo chová jako logická negace. Hradlo DD1A určuje při které úrovni PTT má být zisk. Ostatní hradla vytváří řídící napětí pro tranzistor a obvody AS213-92. Řídící napětí se přepínají synchroně díky tomu, že je v cestě vždy stejný počet hrdel. Podle dokumentace mají hradla stejné spoždění pro zapnutí i vypnutí.

Dokumentace

Dokumentace je určena pro inspiraci a nekomerční použití.

Schéma Deska horní srana Deska spodní strana Osazení zhora