Drobnosti pro vývoj

DC DC měnič 12 - 24 V

Nakreslil jsem jednoduchou destičku pro zvyšující měnič 12 na 24 V s MC34063.

Výrobní dokumentace

Hodnotu cívečky je dobré spočítat podle datasheetu pro konkrétní proud. Elyty je dobré použít low ESR.

Schéma Deska Osazení zhora Osazení zespoda

Dělička kmitočtu /2 /4

Nakreslil jsem jednoduchou destičku pro dělení kmitočtu momolitického oscilátoru dvěma a čtyřma.

Výrobní dokumentace

Proti původní verzi jsem doplnil plošky pro menší variantu momolitického oscilátoru.

Schéma Deska Osazení zhora Osazení zespoda

USB isolator

Základem izolátoru je obvod ADuM4160. Původně jsem chtěl tento obvod využít k oddělení NB a TRX, ale nakonec našel mnohem lepší uplatnění pro vývoj. Oddělení programátoru na jednočipy, převodníku USB RS232.

Výrobní dokumentace

Je potřeba propojit SMD propojky X1, X2, X7. Vývodové propojky se nechají rozpojené.

Schéma Deska Osazení zhora Osazení zespoda

Zkušenosti

Po oživení jsem chtěl obvod nějak otestovat. Po připojení např flash disku přes izolátor Win XP hlásí, že zařízení může pracovat rychleji, ale žádné snížení rychlosti jsem nespozoroval. Nějaký čas jsem měl přes izolátor připojenou tiskárnu a žádný problém jsem nezpozoroval.

Převodníky úrovní RS232

Vyrobil jsem si jednoduché převodníky s obvodem MAX232.

Výrobní dokumentace

Ve schématu jsou sice kondenzátory 1uF, ale některým MAX232 stačí i jen 100 nF.

V1 Schéma Deska Osazení zhora Osazení zespoda, V2 Schéma Deska Osazení zhora Osazení zespoda