Sequencer LNA

Honza OK1MHK mi věnoval LNA pro 23 cm ATV původně pro GSM. Bylo potřeba udělat napájení. Honza mi říkal, že kladné napětí musí být se spožděním. Navrhnul jsem zdroj s potřebným časováním.

Vstupní napájecí napětí se stabilizuje na 6 V pomocí DD1. Napětí 6 V mapájí invertor DD2 s ICL7660 dále logiku DD3 s cmos4093 a nízkoúbytkový stabilizátor N1 s LE50. Po připojení vstupního napájecího napětí hradlo DD3A čeká, až naběhne záporné napětí. Jakmile se překlopí, začne se nabíjet kondenzátor C12. C12 spolu s R6 určuje spoždění naběhnutí kladného napětí. Po nabití C12 se překlopí hradlo DD3B, které zapne stabilizátor N1. Pokud by záporný zdroj přestal fungovat, tak se kladné napětí vypne díky diodě VD4 a C12 se poměrně rychle vybije. Je potřeba myslet na to, že kladné napětí chvíli udrží výstupní C19. Rezistor R8 nastavuje maximální vybíjecí proud C12 tak, aby to hradlo DD3A přežilo. Zbyla mě 2 hradla, tak jsem udělal blokování kladného napětí při aktivaci PTT a to pomocí GND i 12 V.

Výrobní dokumentace

Dokumentace je určena pro inspiraci a nekomerční použití.

Schéma Deska Osazení zhora Osazení zespoda