TinyTrack DK7IN, PCB by OK1CJH v01A

Na experimentování s ATV-mobil jsem potřeboval nějak zdělovat svoji polohu, aby na mě mohli protistanice pohodlně směrovat antény. Ideální se pro tento účel hodí použít APRS. Tracer jsem si vybral TinyTrack podle DK7IN. K bastlení na univerzální DPS mám odpor, tak jsem navrhl vlastní DPS.

Výrobní dokumentace

TinyTrack, tak jak je funguje, ale protože FT-897 má vyvedený signál squelch, tak jsem nakonec vypájel R15, R11 a C4 nahradil rezistorem 2K2. Na vývod 10 DM1 jsem připájel kolektor, na běžec původního R15 bázi a na GND emitor tranzistoru BC547.

Schéma Deska Osazení zhora Osazení zespoda Seznam součástek

Nastavení a provoz

Na příjem APRS používám webové rozhtaní aprs.fi. S nastavení správných parametrů mi dost pomoli OK1ALX a OK2XDU na chatu na stránkách APRS. Pro kumonikaci s PC používám kabel USB-RS232, ten ale nemá správné napěťové úrovně, takže musím TinyTrack současně napájet. Pro první experimenty jsem použil firmware od Byonics, pak jsem ho přehrál FW od DK7IN, který má funkci Smart Beaconing.

Úpravy GPS

GPS, kterou používám, jsem dostal, takže nebyla úplně ideální. Byla BlueTooth, ale to se dalo vyřešit. Po rozmontování jsem na DPS našel testovací body s popisy BT_RXD, BT_TXD, GPS_RXD, GPS_TXD a hned vedle byl přepínač. Po přehození přepínače do druhé polohy se signály rozpojily, vyvedl jsem je na nevyužité vývody USB konektoru, který slouží k nabíjení Li-Ion. Signály měly úrovně TTL, tak jsem je upravil obvodem MAX232. Další komplikací bylo, že GPS komunikovala rychlostí 9600bd, ale TinyTrack potřebuje 4800bd. Vyřešil jsem to tak, že jsem pomocí terminálového programu od Bray Velenjey poslal řetězec "$PSRF100,1,4800,8,1,0*0E". Znak "$" má pro program nějakou řídící funkci, takže bylo potřeba řetězec uložit do souboru a odeslat jako soubor. Nastavní GPS se ale uloží pouze do paměti RAM, takže po výpadku napájení je potřeba postup opakovat.

TinyTrack s XR2211 DK7IN, PCB by OK1CJH v02A

Při praktickém provozu mě už dost vadilo stále nastavovat squelch. Proto jsem vyzkoušel detekování nosné pomocí obvodu XR2211. Docela mě překvapilo, jak obvod pracuje spolehlivě. Dokáže zdetekovat i signály na hranici šumu, které by squelchem nikdy neprošly.

Výrobní dokumentace

Pro snadnější nastavení jsem výstup z obvodu XR2211 vyvedl na konektor a je nutné ho propojit drátovou propojkou v konektoru. Trimr R14 jsem změnil na hodnotu 1,5 Kohm, aby se nedalo překročit maximální povolené vstupní napětí FT-897. Oproti první verzi jsem použil výkonější stabilizátor, aby byl dostatek proudu i pro napájení GPS. Doplnil jsem konektory pro rozhraní RS232 a napájení 5 V, negovaný signál squelch.

Schéma Deska Osazení zhora Osazení zespoda

Nastavení

Na nastavení jsem použil generátor. Výstupní úroveň generátoru jsem nastavil na 100 mV, obvod ale spolehlivě pracoval už od 20 mV do 4 V. Trimr jsem nastavil, tak že XR2211 reaguje od 1100 Hz do 2300 Hz.

Odkazy

TinyTrack DK7IN - APRS - aprs.fi - Byonics TinyTrack - Bray Velenjey Terminal